LIPIEC

W lipcu polujemy na:
Sarny

Kozły

Dziki

Odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie i Szopy Pracze przez cały miesiąc

Przez cały rok można polowć na:

  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.

Kalendarz Polowań - Stan Prawny na 16.10.2009 rok