WRZESIEŃ

W wrześniu polujemy na:
Jelenie Szlachetne

Byki

Sarny

Kozły

Dziki

Odyńce,lochy, wycinki, przelatki i warchlaki

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze, Piżmaki, Tchórze, Kuny i Borsuki

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze, Piżmaki, Tchórze, Kuny i Borsuki przez cały miesiąc

Kuropatwy

Kuropatwy od 11 września

Słonki

Słonki

Kaczki

Krzyżówki, Cyraneczki, Głowienki i Czernice

Gęsi

Gęgawy, Zborzowe i Białoczelne

Łyski, Gołębie Grzywacze i Jarząbki

Łyski, Gołębie Grzywacze i Jarząbki

Przez cały rok można polowć na:

  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.

    Kalendarz Polowań - Stan Prawny na 16.10.2009 rok