LISTOPAD

W listopadzie polujemy na:
Jelenie Szlachetne

Byki łanie i cielęta

Jelenie Sika

Byki, łanie i cielęta

Daniele

Byki, łanie i cielęta

Sarny

Kozy i koźlęta

Dziki

Odyńce, lochy, wycinki, przelatki i warchlaki

Muflony

Tryki, owce i jagnięta

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze, Piżmaki, Tchórze, Kuny i Borsuki

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze, Piżmaki, Tchórze, Kuny i Borsuki przez cały miesiąc

Zające Szaraki, Dzikie Króliki i Kuropatwy

Zające Szarkaki i Dzikie króliki, również w drodze odłowu, Kuropatwy tylko w drodze odłowu

Bażanty

Bażanty koguty, a kury wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

Kaczki

Krzyżówki, Cyraneczki, Głowienki i Czernice

Gęsi

Gęgawy, Zborzowe i Białoczelne

Słonki, Łyski, Gołębie Grzywacze i Jarząbki

Słonki, Łyski, Gołębie Grzywacze i Jarząbki

Przez cały rok można polowć na:

  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.

Kalendarz Polowań - Stan Prawny na 16.10.2009 rok