SIERPIEŃ

W sierpniu polujemy na:
Jelenie Szlachetne

Byki od 21 sierpnia

Sarny

Kozły

Dziki

Odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki i lochy od 15 sierpnia

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze i Piżmaki

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze przez cały miesiąc, a Piżmaki od 11 sierpnia

Kaczki

Krzyżówki, Cyraneczki, Głowienki i Czernice od 15 sierpnia

Łyski i Gołębie Grzywacze

Łyski i Gołębie Grzywacze od 15 sierpnia

Przez cały rok można polowć na:

  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.

Kalendarz Polowań - Stan Prawny na 16.10.2009 rok