Zarządzenie - Czasowy zakaz noszenia i przemieszczania się z bronią. Wyróżniony