Komunikat nr 1/2017-18 Wyróżniony

 

L.dz.3/2017-18 Kraków, 12.06.2017r.

 

Komunikat nr 1/2017-18

Zarząd Koła Łowieckiego „Ryś”-Kraków podaje do wiadomości Koleżanek i Kolegów:

  1. Pierwszą ratę składki do Koła w wysokości 220 zł plus roczny ryczałt za pozyskaną zwierzynę -180 zł, plus 100 zł za czynności gospodarcze (łącznie 500 zł) należy wpłacić na konto Koła w terminie do dnia 31.08.2017r.

 Nr konta: 37 1020 2892 0000 5502 0159 1023

 Seniorzy, którzy ukończyli 70-wiosnę życia korzystają ze składki ulgowej w wysokości 110 zł, plus ryczałt 180 zł (łącznie 290 zł)

  1. Polowania zbiorowe na kaczki w obw. nr 5 rozpoczynamy w niedzielę 20.08.2017r.

Polujemy w niedziele, zbiórka przy grobli o godz. 08:30. Rozpoczęcie polowania o godz. 09:00. Polowania na zlotach odbędą się w środy 23.08 oraz 30.08.2017. Zbiórka pół godziny przed zachodem słońca.

Opłata za udział gościa wynosi 100 zł za pierwsze oraz 80 zł za kolejne polowania.

W obwodzie 54 polowań zbiorowych na kaczki nie będzie z powodu braku wody na stawach w Pobiedniku.

Po pierwszym polowaniu odbędzie się tradycyjne spotkanie towarzyskie Kolegów myśliwych połączone z otwarciem sezonu łowieckiego 2017/18.

  1. Przed polowaniem zbiorowym Koledzy są zobowiązani okazać osobie prowadzącej polowanie aktualne zaświadczenie o odbyciu treningu strzeleckiego i przystrzelaniu broni.

  1. Przypomina się, że protokoły z ważenia pozyskanej dziczyzny , oraz protokoły z punktu skupu należy przesyłać na adres kol. Skarbniczki w terminie 7 dni od pozyskania.

 

Darz Bór

Prezes Koła Sekretarz Koła