Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie przesyła w załączniku rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym m.in. na terenie województwa małopolskiego w okresie od 1 do 13 lipca 2017 r. Wyróżniony

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie przesyła w załączniku rozporządzenie MSWiA w
sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w
stanie rozładowanym m.in. na terenie województwa małopolskiego w okresie od
1 do 13 lipca 2017 r.


W związku z powyższym ZO PZŁ w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą do
Zarządów Kół Łowieckich o podjęcie wszelkich, zgodnych z prawem, działań
zmierzających do ograniczenia szkód w uprawach i płodach rolnych.

/-/ Tomasz Ciepły
Łowczy Okręgowy
w Krakowie